Nạp tích lũy nhận Dark Blade

07/01/2017

Trong tuần mới này, đồng đội DarkBalde sẽ trở lại trong sự kiện nạp tích lũy. 

 

 

Thời gian: 06/01 đến 08/01.

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp tích lũy Kim Cương để nhận quà khủng.

 

  • 250 KC: 80 Kim Cương
  • 450 KC: 20 Thẻ EXP súng (vừa)
  • 1000 KC: Dark Blade (3 sao)